Για εγκατάσταση ενός email λογαριασμού στο MAIL του Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Ανοίξτε το MAIL πρόγραμμα και επιλέξτε MAIL >> Add Account

 

2. Επιλέξτε, Add Other Mail Account και πατήστε Continue

 

3. Δηλώστε το όνομα σας, τον email λογαριασμό και το password που έχετε και πατήστε Next

 

4. Σε αυτό το βήμα, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει αυτόματα να ολοκληρώσει την εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα με το SSL που χρησιμοποιεί ο mail server και για αυτό το λόγο, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Account must be manually configured” που σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση χειροκίνητα πατώντας το Next.

 

5. Θα επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού (IMAP ή POP3), θα δηλώσετε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (το προσωρινό host name πχ linuxzone79.grserver.gr). Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα “Web hosting Πληροφορίες διαχείρισης“και συγκεκριμένα στην κατηγορία”FTP” και “Προσωρινό Hostname“όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

το username (ολόκληρος ο email λογαριασμός), το password (το password του email) και θα πατήσετε Next.

 

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε POP3, τότε αφήνετε το Path Prefix κενό, με port το 995 και το SSL ενεργοποιημένο.

Στο authentication αφήνετε το password και πατάτε Next για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Σημείωση: Εναλλακτική πόρτα IMAP είναι η 143.

7. Θα δηλώσετε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (το ίδιο με την εισερχόμενη αλληλογραφία, το προσωρινό hostname), το username (ολόκληρος ο email λογαριασμός), το password (το password του email) και θα πατήσετε Create.

8. Ο λογαριασμός σας έχει πλέον δημιουργηθεί, αλλά για να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε κάποια βήματα επιβεβαίωσης.

Mail menu >> Preferences >> Accounts (Επιλέξτε τον λογαριασμό από το αριστερό μενού) >> Advanced >> Απενεργοποιήστε την επιλογή “Automatically detect and maintain account settings.”

9. Πλοηγηθείτε στην καρτέλα “Account Information” και επιλέξτεEdit SMTP Server List.. από τοOutgoing Mail Server (SMTP) drop-down menu

10. Κάντε κλικ στο Advanced -> φροντίστε να μην είναι ενεργοποιημένο το “Automatically detect and maintain account settings”. ΣτοPort δηλώστε το465 ή το 587 με ενεργοποιημένο το SSL. Στο Αuthentication αφήστε το password και ενεργοποιημένο το “Allow insecure authentication”

11. Τέλος δηλώστε σαν username (ολόκληρο τον email λογαριασμό) και το password του (το password του email) και πατήστε Οκ.

©2024 All rights reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?